1. Oceny, opinie i wsparcie merytoryczne przy uzasadnieniu kwalifikacji produktów: granicznych jako produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety, FSMP bądź kosmetyki. Dyskusja z ekspertami URPL i GIS;
 2. Oceny i opinie w doborze kategorii rejestracji produktów leczniczych;
 3. Opinie i uzasadnienia możliwości rejestracji produktów leczniczych jako OTC;
 4. Wnioski do EFSA;
 5. Wsparcie przy odpowiedziach na Defficiency Letters do URPL i innych Agencji Rejestracyjnych;
 6. Oceny możliwości redukcji kosztów wytwarzania i kontroli jakości zarejestrowanych produktów leczniczych;
 7. Oceny możliwości zwolnienia produktów leczniczych z badań BEQ;
 8. Poprawa jakości technologii wytwarzania produktów leczniczych i suplementów diety;
 9. Planowanie badań rozwojowych dla produktów leczniczych i suplementów diety;
 10. Opracowywanie technologii wytwarzania suplementów diety;
 11. Quality by Design;
 12. Raporty eksperta QOS (Raport 2.3) do nowych rejestracji, do rerejestracji i do zmian typu II;
 13. Rozeznania literaturowe i raporty nie kliniczne i kliniczne;
 14. Oceny Modułu 3 „Quality” pod kątem możliwości rejestracji produktu leczniczego w UE;
 15. Oceny ASMF dla substancji czynnej, wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji ASMF;
 16. Przygotowywanie dokumentacji Moduł 3, Moduł 4 i Moduł 5. Ocena niezbędnej ilości danych i wykonania badań w celu przygotowania profesjonalnego dossier;
 17. Wsparcie merytoryczne przy planowaniu tworzenia: laboratoriów technologicznych do opracowywania produktów leczniczych i suplementów diety/FSMP;
 18. Wsparcie merytoryczne przy planowaniu tworzenia wytwórni produktów leczniczych i suplementów diety (zakres GMP);
 19. Tłumaczenie dokumentacji rejestracyjnej i technologiczno-analitycznej z języka angielskiego na polski bądź z polskiego na angielski.