Firma PRyPHARM posiada bogate doświadczenie z zakresu CMC, R&D, GMP, GLP i RA, co pozwala jej podjąć się trudnych zadań Rejestracyjnych i Badawczo Rozwojowych dla nowych produktów i produktów wymagających poprawy jakości bądź dostosowania do aktualnych wymagań jakościowych. Koncentrujemy się na zagadnieniach trudnych rejestracji bądź poprawy technologii czy wyznaczeniu odpowiedniego zakresu badań rozwojowych. Mottem działania jest założenie, że zainwestowane w konsultacje pieniądze pozwolą uniknąć znacznie większych kosztów, skrócić czas procesu rozwoju/ rejestracji bądź zmniejszyć ryzyko niepowodzenia badań prowadzących do uzyskania rzetelnego produktu oraz dokumentacji rejestracyjnej pozwalającej na uzyskanie zgody stosownych organów na wprowadzenie danego produktu do obrotu.

Firma współpracuje z profesjonalnymi ekspertami z zakresu RA, ekspertami od toksykologii i ekspertami klinicznymi dzięki czemu jest w stanie podjąć się kompleksowych zadań dotyczących tworzenia bądź oceny dossier i prowadzenia życia zarejestrowanego produktu leczniczego.

Firma przeprowadza również szkolenia w zakresie związanym z technologią, R&D i procesami rejestracji.